Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız:

 • Deneyimli, konusunda uzman, güler yüzlü hekim ve personel kadromuzla; ulusal ve uluslar arası kalite standartlarını uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek,  
   
 • Hasta odaklı yapılanmayı esas alarak hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
   
 • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayarak, hasta ve çalışan güvenliğine gerekli özen ve değeri göstermek,
   
 • Bilimsel, teknolojik gelişmeleri takip ederek sunulan sağlık hizmetini kalite ile birleştirip topluma sunabilmek,

 • Tıbbi hizmet çıtasını yükseltmek ve geliştirmek için, çalışanlarımıza sürekli olarak eğitim vermek,

 

Değerlerimiz:

Hastanemiz bünyesinde verilen hizmetler süresince:

 • Hastalarımızın hakları ve mahremiyetine saygılı olmak,
 • Etkin ve kaliteli tanı,tedavi ve bakımı sağlamak,
 • Dayanışma ve iş birliği içinde çalışma ruhuna sahip olmak
 • Şeffaf,güvenilir ve güler yüzlü olmak,
 • Bilgili,özenli ve çalışkan olmak,
 • Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgulamak,
 • Araştırma,eğitim ve sağlık hizmetlerinde uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmak.

 

KALİTE GÖREV TANIMI:

 • Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,      
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

2023 Yılı Eğitim Planı

2023 EĞİTİMPLANI.docx

17 Mayıs 2023